HPE Promotion – Counter Ransomware Attack

ด้วยสถานการณ์โควิด19 ในขณะนี้ทำให้หลายๆคนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นแบบ new normal การทำงานถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น work from home มากขึ้น แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทจะถูกเก็บรักษาและมีขั้นตอนการตรวจสอบการเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ HPE ขอเสนอ Ransomware Attack Package ที่เป็น Backup Solution อันชาญฉลาดที่พ่วงมากับ Backup and Recovery Software จาก Commvault

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ salesstorageth@hpe.com

StoreEasy + CommVault – 32TB

HPE StoreEasy 1660 32TB with Commvault Software-Defined

Price 518,000 THB – 3 Years

 

  • Reliability built in with secured firmware and 24×7 remote monitoring
  • Gartner Magic Quadrant Leader for Data Center Backup and Recovery for seven consecutive years

#HPERansomwareAttack