HPE GreenLake for Compute Opt Management (COM)

Accelerate your digital transformation with a seamless as-a-service compute lifecycle
management experience from edge-to-cloud.

เมื่อธุรกิจหรือองค์กรมีการนำดิจิตอลมาใช้งานมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (efficiency), เพิ่มมูลค่า (value) และก้าวทันนวัตกรรม (innovation) จึงเป็นที่มาของ Digital Transformation (DX) ซึ่ง DX เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ Compute หรือชุดประมวลผลเข้าใกล้แหล่งข้อมูลหรือที่เรียกว่า edge มากยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะทางของข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลที่รวดเร็วแบบ real time และมีความแม่นยำสูง เช่น มีการนำเซิร์ฟเวอร์ (server) ไปอยู่ตามโรงงานเพื่อรับค่าจากเครื่องจักร, สถานีฐานอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือแม้กระทั่งรถที่ขับเคลื่อนเองได้ (self-driving car) เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ การดำเนินงาน (operations) ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีเดิม ๆ ที่ทำมากว่า 20 ปี ได้อีกต่อไป เนื่องจาก IT มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ อย่างการ update patch อย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เกิดการ downtime อย่างไม่ตั้งใจ หรือไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

HPE จึงได้ออก new Compute Management Tools ตัวใหม่ในชื่อ HPE GreenLake for Compute Ops Manager หรือเรียกสั้นๆ ว่า COM ตัวล่าสุดในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) หรือ Cloud-delivered server management ซึ่งต่างจาก HPE OneView ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.2013 ที่เป็น On-premises management ปัจจุบันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ composable resource management ที่ครอบคลุมทั้ง compute, storage และ network อันได้แก่ HPE Synergy เป็นต้น

โดย HPE GreenLake for Compute Ops Manager (COM) สร้างขึ้นจาก 3 สิ่งคือ

 1. Secure cloud operations คือการทำงานบนคลาวส์อย่างปลอดภัย ในขณะที่ต้องมีความคล่องตัว เนื่องจาก COM ถูกออกแบบมาภายใต้คอนเซป secure cloud-native technology โดยทำงานร่วมกับ HPE Gen10 Silicon Root of Trust technologies อย่าง HPE iLO5 management processor ซึ่งมีอยู่บน HPE ProLiant Server ภายใต้คอนเซป zero-touch โดยรองรับ Multi-factor authentication ที่จะมีการเข้ารหัสข้อมูลลูกค้าทุกครั้ง อีกทั้งมีการใช้ Multi-tenant isolation ที่แยกแต่ละลูกค้าออกจากกัน ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถดูข้อมูลของผู้อื่นได้
 2. Simplify and automate คือ ลดความซับซ้อนและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อความคล่องตัวประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการนำ AI เข้ามาวิเคราะห์การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ของลูกค้า ในแต่ละเครื่องที่อาจอยู่กระจัดกระจายในที่ต่างๆ ได้มากว่า 1,000 เครื่อง เพื่อทราบและหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย COM จะทำการแจ้งเตือน และสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ แต่ละตัวทยอย update firmware เฉพาะที่จำเป็นโดยตรงจาก HPE ได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบ cloud-based เพื่อลดปัญหา downtime ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์มีความทันสมัย พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา และลดการทำงานของผู้ดูแลระบบ
 3. Unify compute management คือ รวมทุกการจัดการพื้นฐาน สำหรับ cloud compute service ที่ให้ความง่าย self-service และประสบการณ์แบบ real-time สำหรับผู้ดูแลระบบ ในการการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่หลักสิบ จนถึงหลักพันเครื่อง ได้จากทุกที่ ครอบคลุมตั้งแต่ edge to cloud ผ่านเพียงหน้าจอเดียว พร้อมเข้าถึงบริการใหม่ๆ ได้ทันทีเมื่อพร้อมให้บริการ ผ่าน HPE GreenLake cloud platform ที่สร้างจากพื้นฐาน cloud-native technology

ในเบื้องต้น HPE มีการสำเสนอ HPE GreenLake for Compute Ops Manager (COM) สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน HPE ProLiant Gen10 และ Gen10 Plus Server ที่ใช้ HPE iLO5 ในรูปแบบสมาชิก (subscription) 1/3/5 ปี
ซึ่งมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ

 1. Standard Features เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก หรือต้องการ manage compute เป็นกลุ่ม โดยมีความสามารถหลักๆ คือ
  • Core device management functionality ได้แก่
   • Device Tagging, Grouping and Search
   • Set Group firmware Baseline and Compliance monitoring and notification
   • Notification of hardware alerts – (In App & email)
   • Remote Site management with low bandwidth/high latency network connectivity
  • Lifecycle operations on one device at a time
   • Single Server firmware update, power on, power off
   • Activity log, troubleshooting recommendation
  • Common console for server status – GUI and Rest APIs for core features
  • Standard includes self-service support
 2. Enhanced Features เหมาะสำหรับองค์กรที่มีเซิร์ฟเวอร์ จำนวนมาก อยู่กระจัดกระจาย แต่ต้องการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นพร้อมกันในรูปแบบ policies base แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีความสามารถเพิ่มเติมคือ
  • Automated and group actions
   • Auto add new devices to groups (based on tag)
   • Set group firmware baseline and compliance monitoring and in-app alert
  • Utilize full features and functionality – Firmware Update Awareness with Intelligent delta-only based updates
  • Policy-driven – Group based firmware management that can be scheduled or on-demand
  • REST APIs for group based device actions
  • Enhanced includes SaaS support

สำหรับลูกค้า HPE ProLiant Gen10 หรือ Gen10 Plus ที่สนใจทดลองใช้ สามารถดาวน์โหลด HPE GreenLake for Compute Ops Manager (COM) ที่เป็น Enhanced tier โดยควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้ถึง 10 ชุด เป็นเวลา 90 วัน ภายใต้ Evaluation Program “Free Try & Buy” โดย register ที่ link นี้

 

หาข้อมูลสินค้าเพิ่ม