Generative AI Solution for Enterprise ที่ช่วยปลดล็อกความสามารถของ AI เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ

HPE ขอเสนอ Generative AI Solution for Enterprise ที่ช่วยปลดล็อกความสามารถของ AI เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ จากการคาดการณ์ของ Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำ ทำนายว่าทั่วโลกจะมีการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ GenAI เพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี 2023 เป็น 35% ในปี 2027 คิดเป็นมูลค่ากว่า 297.9 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ1 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, สร้างประสบการณ์ใหม่และความประทับใจให้ลูกค้า และช่วยกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ เป็นต้น Generative AI คืออะไร GenAI มีความสามารในการใช้อัลกอริทึมอันทรงพลัง เพื่อสร้างคอนเทนต์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่ข้อความ โค้ดคำสั่ง ไปจนถึงรูปภาพและเพลง ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก GenAI อันได้แก่ สร้างแชทบอทในแบบของตัวเอง เพื่อบริการลูกค้าที่ดีขึ้นในรูปแบบของตน สร้างสรรค์เนื้อหาการตลาดใหม่ และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาแนวโน้ม และรูปแบบที่คาดไม่ถึง เหตุใดจึงควรเลือกโซลูชัน GenAI จาก […]

Read More