Topic

Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready for PDPA with HPE

Description

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโลยี IT ระดับโลก มีความยินดีขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready for PDPA with HPE เพื่อแนะนำวิธีการป้องกันการโจมตีของ  Ransomware  ที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านและองค์กรของท่านอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้  ภายในงานนี้  ท่านจะได้รับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับความน่ากลัวของ  Ransomware   ในปัจจุบันพร้อมทั้งการรับมือ และการแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity และโซลูชันต่างๆ จาก HPE ที่จะมาช่วยให้ท่านปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  นอกจากนั้น  ท่านจะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางระบบให้สอดคล้องกับกฏหมายที่จะเริ่มใช้งานในไม่ช้าซึ่งมีคุณสมบัติติดตั้งและจัดการดูแลอย่างง่ายดายมีความสะดวก  สามารถตรวจสอบสั่งงานจากระยะไกลได้ พร้อมกับการบำรุงรักษาก็ทำได้อย่างง่ายดาย  ไม่กระทบกับการใช้งาน รวมถึงเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะช่วยในการทำงานของท่านได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญ บุคลากรและท่านผู้บริหาร  เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

 

Agenda

09:00 – 09:30   Registration

09:30 – 10:15   Opening and Edge to Cloud Strategy

10:15 – 10:30   Coffee Break

10:30 – 11:15   Cyber Security & PDPA

11:15 – 12:00   Counter Ransomware Attack with HPE

12:00 – 13:30   Lunch

13:30 – 14:15   Ready for a New Normal Era with HPE Solution

14:15 – 15:00   ARUBA ESP (Edge Services Platform) network analytics by AI

15:00 – 15:15   Q&A / Closing

 

For more information, please contact:

Khun Titi

Contact Number: 02-678-8660 Ext.104

Email: titi@wareerak.com

Time

April 2, 2021 9:00 am