เจาะตลาดกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง: HPE DL320 Gen11 ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

จุดเด่นของ DL320 Gen11:

         ราคาคุ้มค่า (Low-cost)

        ขนาดกะทัดรัด (1U)

        โซลูชันแบบ 1P

        สมดุลระหว่างประสิทธิภาพ หน่วยความจำ และแบนด์วิธเครือข่าย

        ตอบโจทย์ด้านราคาสำหรับธุรกิจขนาดกลาง (1P economics)

        ประสิทธิภาพเหนือกว่า

        ความยืดหยุ่นในการปรับขยาย

        ความหนาแน่นเหมาะสม