บุกออฟฟิศกสิกรไทย! Smart Office ในยุคดิจิทัล | Special Interview

ในยุคที่ทุกองค์กรต้องตอบรับกับการทำงานแบบดิจิทัลกันมากขึ้น  ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ดี หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อย่างเช่นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการทำงานด้วย   ตัวแปรดังกล่าวทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิถีการทำงานแบบเดิมๆ  กำลังถูกดิสรัปต์ ส่งผลต่อการเร่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

“KBTG” หรือ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป  หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆ  ของธนาคารกสิกรไทยเอง ก็ได้มีการวางยุทธศาสตร์ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับองค์กรอย่างรอบด้าน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร  และการให้บริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้วย

มาเยี่ยมชมออฟฟิศของธนาคารกสิกรไทย กับการยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart Office  ที่พร้อมตอบรับยุคดิจิทัล พร้อมพูดคุยกับ “คุณตะวัน จิตรถเวช” กรรมการผู้จัดการ บริษัท KASIKORN Business-Technology Group ถึงเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์โลก

Mission To The Moon X ARUBA

ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่
Website: https://bit.ly/3oHFe99
Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW
Twitter: https://bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: https://bit.ly/3jI0pEk
YouTube:
https://bit.ly/2TyTXVg
TikTok:
https://bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud:
https://bit.ly/3e4Tzax
Podbean:
https://bit.ly/3oCqU1g
Spotify:
https://spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: https://apple.co/3xii530
Instagram:
https://bit.ly/2OMR30a
Clubhouse: @mttmclub